MENU

Nový nakladač LOCUST 903 ECO

NOVÝ SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ LOCUST 903 ECO

Hydraulický okruh nakladače Locust 903 ECO je osazen regulačními hydrogenerátory, které jsou pomocí Load Sensing signálu se zpětnou vazbou spojené s rozvaděčem. Toto zapojení hydraulického systému je jedinečné jen pro nakladače Locust 903 ECO a převyšuje veškerou konkurenci o celou generaci, protože dosahuje poloviční spotřebu paliva. Uvedené přednosti řadí Locust 903 ECO smykový nakladač na první místo ve světové konkurenci.

Pohon nakladače Locust 903 ECO je hydrostatický s hnacím motorem Yanmar 4TNV88 BDWI o výkonu 36,5 kW při 2500 otáčkách/min. Pojezdový mechanismus se skládá z regulačních hydrogenerátorů, pojezdových hydromotorů a bočných pohonů pojezdu.

Maximální rychlosti nakladače (dvourychlostní pojezd):

  1. rychlost: 8,5 km/h
  2. rychlost: 17 km/h
Motor pro Locust 903 ECO smykový nakladač, Yanmar 4TNV88 BDWI je čtyřdobý, vodou chlazený, vznětový motor s přímým vstřikem paliva. Chlazení je kapalinové s nuceným oběhem, řízené termo-regulátorem. Ventilový rozvod OHV. Mazání je tlakové, oběžné s mokrou skříní. Motor je vybaven hrubým a jemným čističem paliva. Vstřikovací souprava se skládá ze vstřikovacího čerpadla, mechanického výkonnostního regulátoru, podávacího čerpadla, vstřikovačů a přidavače paliva, který pracuje při plném sešlápnutí pedálu akcelerátoru.

Chlazení motoru, Locust 903 ECO, kombinovaný chladič typu LOCUST, který je spojen spodní komorou s vodním čerpadlem. Horní komora chladiče je spojena díky hadici s hrdlem výstupu kapaliny z motoru, ve kterém je umístěn termostat. Na chladiči je umístěna vyrovnávací nádržka s nalévacím hrdlem, uzavřeným přetlakovou zátkou. Spodní komora má vypouštěcí kohout. Odklopení chladiče poskytuje dobrý přístup k motorovému prostoru při údržbě a čištění.

Palivový systém nakladače se skládá z palivové nádrže, palivového systému umístěného na motoru, hrubého a jemného palivového filtru a ze spojovacího potrubí.

Brzdový systém, nouzová brzda je ovládána levou nohou, provozní hydrostatická brzda pomocí ovládačů (uvedením do neutrální polohy), parkovací brzda je ovládána spínačem na přístrojovém panelu.

Hydraulický systém pojezdu se skládá z dvojice regulačních čerpadel, dvojice hydromotorů a příslušného rozvodu. Hydraulický obvod pojezdu zabezpečuje, přenos krouticího momentu od motoru přes regulační čerpadla a hydromotory do bočních převodovek reverzní chod nakladače
řízení nakladače

Pracovní zařízení se skládá ze svařeného skříňového výložníku, rychloupínače a hydraulických válců. Pomocí čepů je otočně uchycené v zadní části rámu. Na přední část výložníku se pomocí rychloupínače montuje základní pracovní nástroj. Zvedání a spouštění výložníku zabezpečuje dvojice hydraulických válců.
Nabírání a vysypání zeminy z pracovního nástroje (lopaty) je zabezpečováno dvojicí hydraulických válců. Vyrovnávání polohy lopaty vůči poloze výložníku je zabezpečeno hydraulickým vyrovnávacím systémem, který je součástí ovládání rozvaděče.

Pojezd nakladače Locust 903 ECO je hydrostatický. Hnacím agregátem je motor, který dává výkon nakladači a dobré dynamické vlastnosti při práci. Kroutící moment motoru je setrvačníkem a spojkou přenášen na čerpadla.
Spojka je pevná, nevypínatelná. Na motoru je namontováno tandemové čerpadlo REXROTH, které se skládá ze dvou regulačních čerpadel zabezpečujících pojezd a ovládání axiálního čerpadla, které plní hydraulický systém pracovního zařízení.

Elektrická instalace a všechny spotřebiče jsou v provedení 12 V. Zdrojem elektrické energie je akumulátor, umístěný v rámu za kabinou. Záporný pól s předřazeným odpojovačem je na pravé straně rámu pod ramenem výložníku. Elektrický proud vyrábí alternátor, uchycen na motoru. Spotřebiče jsou jištěny pojistkami. Vypínače spotřebičů a kontrolní přístroje jsou umístěny na přístrojovém panelu nad dveřmi.