MENU

Technické kontroly pracovních strojů

Technické kontroly pracovních strojů

Dle nařízení vlády č.378/2001 Sb. ze dne 12.9.2001, kterým se stanovují bližší požadavky na bezpečný provoz a používání stavebních strojů a příslušenství a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem 324/1990 Sb. a Zákoníkem práce č.262/2006Sb. §102 odst.3., se ukládá zaměstnavateli provádět minimálně jednou ročně povinné technické kontroly těchto strojů.

Platnost tohoto nařízení stanovila vláda od 1.1.2003. Jejich provádění je, jakožto u manipulační techniky, také kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Rovněž protokol o technické prohlídce je vyžadován při vzniku nějaké události /např. dopravní, materiální, pojistné, havarijní v souvislosti s provozováním stroje.

Typy strojů pro stavební a montážní práce:

  1. smykem řízené nakladače
  2. rypadlo-nakladače
  3. kolové a pásové nakladače
  4. teleskopické manipulátory
  5. rypadla korečková, pásová, kolová, automobilní
  6. gradery, skrejpry, dempry
  7. shrnovače a buldozery
  8. speciální tahače
  9. ostatní stavební stroje
O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů nebo doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly.
Technická kontrola se provádí 1x ročně.

Pokud máte zájem o provedení technické kontroly stroje, kontaktujte nás písemně, telefonicky, nebo si můžete službu objednat v našem e-shopu.

Kontrolní technik ​Petr Mansfeld, Osvědčení číslo: KT SZP 038